Zwemschool – Sauna Aquavia

Zwemschool – Sauna Aquavia

De privacy van uw gegevens.

Aansluitend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij slaan uw persoonsgegevens digitaal op, met als doel zonodig contact met u te kunnen leggen en /of het zwemdiploma in te kunnen vullen. Wij doen dit onder voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

U verklaart dat u het hiermee eens bent door uw keuze bij Zwemschool – Sauna Aquavia diensten af te nemen.

 • • Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is dat wij een goede verzorging kunnen bieden tijdens het verloop van de zwemlessen of wat de sauna betreft mails kunnen sturen.
  • Wij verstrekken geen gegevens aan derden.
  • Wij bewaren uw gegevens ( zwemleerlingen) met als doel dat u bij verlies van het diploma een nieuwe kan opvragen als dit nodig is voor uw beroep.
  • U kunt ons schriftelijk of mondeling om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn. U kunt uw gegevens betreft de zwemlessen zelf in de zwemscore aanpassen.
  • U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Wij kunnen dan niet later een nieuw diploma uit schrijven. Er is een bewaartermijn van 12 maanden.
  • U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • Wij informeren u als er iets mis gaat met uw persoonsgegevens.
  • U kunt via de zwemscore uw eigen gegevens inzien en veranderen.
  • Voor de sauna bezoekers kunt u uw gegevens van de nieuwbrief zelf afmelden.